Genadige God, Uw Zoon Jezus van Nazareth bracht hoop en redding voor mensen die door anderen worden uitgesloten. Wij bidden U op deze maandag om Zijn zorgzame nabijheid voor alle mensen in de grote steden van Zuid-Afrika die lijden onder eenzaamheid en verwaarlozing. Geef dat zij omgevormd worden door de liefde van de Heilige Geest en zo voor hun naasten levende tekens worden van Uw aanwezigheid in onze wereld. Door Christus onze Heer.

_x000D_