Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor alle hulpverleners en verkondigers van Uw Woord in Myanmar, speciaal voor de leden van de actieve religieuze congregaties. Beziel hun liefdeswerk met Uw Geest. Schenk hun moed in moeilijke tijden en open de oren van de regeringsleiders en hun landgenoten voor Uw levend Woord. Door Christus onze Heer.