Almachtige God, Heer van hemel en aarde, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen Uw zegen voor alle verkondigers van het Evangelie, speciaal op plekken die geteisterd worden door de vervolging van Christenen. Wij vragen Uw bescherming bij hun belangrijke arbeid. Schenk hun voorzichtigheid, moed en een grote liefde voor U en voor alle mensen. Door Christus onze Heer.