Heer onze God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus de Christus. Wij bidden U deze week voor alle bisschoppen: om een vruchtbare periode van bezinning in deze Veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest. Geef dat zij Uw Kerk leiden, besturen en hoeden met wijsheid, met geduld en met liefde. Wij danken U voor hun trouwe arbeid voor zovele mensen over de hele wereld. Door Christus onze Heer.