Barmhartige God, U hoort naar de gebeden van hen die U benaderen met een oprecht hart. Op deze maandag bidden wij U voor de kleine groep Christenen in Turkije. Wij vragen speciaal Uw zegen voor de monniken en monialen die in de oudste kloosters ter wereld wonen in het oosten van Turkije. Wij vragen Uw bescherming tegen intimidatie door de Turkse overheden. Door Christus onze Heer.