maandag 14 september 2020

Almachtige God, de schande van het kruis hebt U omgebogen tot teken van ons heil en onze redding. Op deze feestdag waarop wij de reddende kracht van de kruisdood van Jezus Christus vieren, bidden wij voor Uw heilige Kerk die lijdt onder vervolging. Geef dat zij altijd trouw blijft aan Uw heilsplan voor alle mensen. Geef standvastigheid en kracht aan de moedige mannen en vrouwen die, ondanks intimidatie en geweld, het Evangelie verkondigen in woord en in daad. Door Christus onze Heer.