maandag 14 november 2022 

Genadige God, Uw Zoon Jezus Christus genas gebroken en gewonde mensen met zijn liefdevolle aanraking. Hij deed blinden zien, doven horen en lammen lopen. Wij bidden U: wees de zieken nabij die op straat leven in de grote steden van Brazilië, zoals Sao Paulo, Brasilia en Rio de Janeiro. Geef hun de lichamelijke en geestelijke goederen die nodig zijn voor een menswaardig leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, martelaren tijdens het Mamluk bewind over Jeruzalem, door Christus onze Heer.