maandag 14 maart 2022

Barmhartige God, van morgenrood tot avondrood worden Uw heilsdaden met vreugde verkondigd. Wij bidden in deze Veertigdagentijd om Uw zegen voor de geloofsleerlingen in China die zich voorbereiden op de sacramenten van het doopsel en vormsel tijdens het komende Paasfeest. Geef dat wij ons steeds bewust zijn van de koninklijke waardigheid die U ons schenkt door het doopsel en de zalving met Uw Geest, en geef dat wij altijd spreken en handelen ter ere van U. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Thomas Vives, Mercedarische broeder en slavenbevrijder, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.