maandag 14 augustus 2023

Barmhartige God, U draagt ons op Uw arendsvleugels. Uw eengeboren Zoon, Jezus van Nazareth, is de weg die leidt naar U. Hij is de waarheid; geen andere waarheid maakt ons vrij. Wij danken U voor zijn uitnodiging ten leven. Op deze gedachtenis van de heilige Maximiliaan bidden wij U om de kracht om alleen Christus te volgen op onze levensweg. Geef dat wij deze weg zonder enige zelfzucht bewandelen, altijd in liefde voor U en voor onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.