Levende God, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor alle mensen die hij liefdevol aanraakte. Wij willen U bidden voor alle artsen, verplegers en verzorgers, man en vrouw, die hun beroep uitoefenen in gebieden die geteisterd worden door oorlog. Bescherm hen tegen geweld, geef dat zij niet ontmoedigd raken en dat zij de vruchten van hun werk mogen zien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van het Kruis, door Christus onze Heer.