Barmhartige God, U hebt gewild dat alle mensen zouden leven in de liefde van Uw Zoon. Wij bidden U deze week voor alle bewoners in de Palestijnse gebieden van het Nabije Oosten. Voor mannen, vrouwen en kinderen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en werken. Verlicht hun last. Geef hun hoop op een betere toekomst. Geef dat zij in de gelegenheid geraken om de liefde van Uw Zoon te leren kennen en dat zij de kracht ontvangen om zijn liefde uit te dragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, Palestijnse martelaren, door Christus onze Heer.