Goede God, de apostelen hebben de Blijde Boodschap verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U vandaag voor hedendaagse missionarissen die Uw Boodschap van vrede en gerechtigheid verkondigen in Iran, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden. Dat zij de goede woorden en gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij de mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucas, evangelist, door Christus onze Heer.