Almachtige God, De kruisdood van Uw Zoon hebt U gemaakt tot teken van heil voor onze wereld. Wij bidden U op deze feestdag van de Kruisverheffing voor Uw noodlijdende Kerk, sacrament van Uw heilzame boodschap en instrument van Uw verzoenende vrede. Geef standvastigheid en sterkte aan de moedige Christenen die met gevaar voor eigen leven Uw Woord van liefde verkondigen. Wij vragen Uw bescherming en zegen voor Uw Kerk. Door Christus onze Heer.