God van heil en redding, met broden stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Wij willen U bidden voor de armen in El Salvador. Geef dat alle inwoners van dit kleine land, dat vernoemd is naar Uw Zoon onze Redder, elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, ouderen en zieken. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar, door Christus onze Heer.