God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor allen die Hij liefdevol aanraakte. Wij bidden U op deze maandag om de genezing van alle mensen die anderen moedwillig tot slachtoffer maken door intimidatie, marteling en geweld. Geef dat zij de ernst van hun misdaden onder ogen zien. Geef dat zij berouw tonen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Mattias, apostel, door Christus onze Heer.