God van erbarming, Van morgenrood tot avondrood worden Uw daden van barmhartigheid overal met vreugde verkondigd. Wij bidden vandaag om Uw zegen voor de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op de sacramenten van het doopsel en vormsel tijdens het Paasfeest en die uitzien naar het ontvangen van de heilige communie. Geef dat wij ons meer bewust worden van de waardigheid die U ons schenkt door het doopsel en de zalving met Uw Geest, en geef dat wij altijd leven voor U. Door Christus onze Heer.