Goede God, U bent een rechtvaardige God, die de gebeden van de armen en de verdrukten verhoort. Wij willen U daarom vandaag bidden voor allen die leven onder moeilijke omstandigheden in Irak. Wij bidden U in het bijzonder voor de vrouwen en meisjes die daar wonen: om ware vrijheid en de kans om kennis te maken met het Evangelie van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Petrus Donders, door Christus onze Heer.