maandag 13 september 2021

Grote en sterke God, in de oprechte vriendschap van mensen voor elkaar openbaart U zich telkens weer opnieuw. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Myanmar. Dat zij met de hulp van uw Heilige Geest de vrede, de eenheid en de waarheid steeds blijven zoeken, en dat hun liefdeswerk aan de armen en de eenzamen altijd ter ere van U moge zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.