maandag 13 november 2023

Eeuwige God, Gij zijt aanwezig waar oprechte vriendschap heerst tussen mensen. Wij bidden U vandaag voor de leden van de priestercongregaties in Congo. Geef dat de seminaristen goed toegerust worden voor de uitoefening van hun priesterlijke taken in de steden en op het platteland. Dat zij met onbaatzuchtigheid, zuiverheid, wijsheid, en liefde de Blijde Boodschap verkondigen en de sacramenten bedienen; dat zij hun roeping ten dienste van de snel groeiende Kerk in Congo met vreugde mogen beleven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Kamen Vitchev, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Bulgarije, door Christus onze Heer.