maandag 13 mei 2024

Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is op het einde der tijden geboren uit de maagd Maria en heeft de Kerk tot zijn Bruid gemaakt. Wij vragen Uw zegen voor de Godgewijde Maagden die verzoeken gestalte te geven aan dit geloofsmysterie met hun leven. Geef dat zij samen met hun bisschoppen trouw blijven aan hun roeping, dat zij zorg dragen voor hen die gebukt gaan onder eenzaamheid, en dat zij met zuivere daden van naastenliefde de Goede Boodschap van Jezus Christus verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Fatima, patrones van de Stichting Kerk in Nood, door Christus onze Heer.