Almachtige God, Uw geliefde Zoon Jezus Christus bracht hoop op redding voor mensen die door anderen worden uitgesloten van het volle leven. Wij bidden U daarom voor mensen die leven aan de rand van de samenleving in Nigeria. Dat zij toegang krijgen tot gezondheidszorg, schoon water, voedzaam eten en degelijk onderwijs. Geef dat zij het Evangelie omarmen en daardoor groeien in zelfrespect, ware nederigheid en liefde voor U en hun medemensen. Door Christus onze Heer.