maandag 13 december 2021

Goede God, Jezus Christus uw Zoon kwam naar ons toe om aan de armen en zieken heil en verlossing te brengen. Wij bidden U voor de kleine groep Christenen in Somalië die lijdt onder vervolging, onrecht en geweld. Geef dat de ogen van hun vervolgers opengaan voor het licht van de levende Christus, dat zij het wezen inzien van het Evangelie en deze heilstijding omarmen. Verlicht het hart van hen die de vrijheid van Christus nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.