Machtige God, Uw eniggeboren Zoon Jezus Christus is onze Redder. Wij danken U voor de trouwe zusters die in de arme wijken van de steden in Brazilië de Goede Boodschap verkondigen aan hun stadsgenoten. Wij vragen U: blijf deze trouwe religieuzen bezielen met Uw Geest. Geef vele nieuwe roepingen voor hun congregaties. Wij vragen U dat hun arbeid veel vrucht mag dragen voor onze Kerk in Brazilië. Door Christus onze Heer.