God onze vader, met vijf broden en twee vissen stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Wij bidden U voor de armen in Haïti. Geef dat alle inwoners van dit kleine land elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, de ouderen en zieken. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Door Christus onze Heer.