Goede God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Deze dag vragen wij Uw nabijheid voor de ouderen, gebrekkigen en eenzamen in de grote steden van Latijns-Amerika. Dat zij kansen krijgen voor ontmoeting met anderen en solidariteit ondervinden. Geef dat velen van hen Uw liefde ondervinden in de verbondenheid met hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius van Padua, door Christus onze Heer.