Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U deze week voor de inwoners van Haïti en de Dominicaanse Republiek die in schrijnende armoede wonen. Bescherm hen tegen ziekten, natuurgeweld, onderdrukking en uitbuiting en geef dat hun levenslot zich ten goede keert. Door Christus onze Heer.