Almachtige God, U hebt Uw volk Israël voedsel en water gegeven in de woestijn en het met vaste hand geleid naar het land van de vrijheid. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Afrika die op de vlucht zijn voor geweld en onderdrukking en voor mensen die op hun levensweg honger en dorst lijden. Wij vragen U: wil hen bijstaan met Uw beschermende vleugels en met Uw reddende hand. Door Christus onze Heer.