maandag 12 oktober 2020

Goede God, U bent steeds trouw aan Uw beloften. Wij bidden U voor de Kerk in Ecuador, vandaag speciaal voor de bisschoppen, priesters en diakens die werken in dit land. Geef dat zij zich met toewijding het lot van de armen aantrekken; dat zij hun gebedsleven voeden, verdiepen en koesteren; en dat zij met vreugde, liefde en wijsheid het Evangelie verkondigen. Door Christus onze Heer.