maandag 12 juli 2021

Almachtige God, U verlangt dat wij U dienen met trouwe daden van naastenliefde. Vandaag bidden wij U voor mensen die politieke en financiële macht uitoefenen in de Verenigde Staten. Geef dat zij het welzijn van al hun verschillende landgenoten steeds voor ogen houden. Open hun hart voor Uw Blijde Boodschap, opdat zij mogen groeien in Christelijke wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Jones en Johannes Wall, martelaren, door Christus onze Heer.