maandag 12 februari 2024

Genadevolle God, het zaaigoed van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit in goede aarde. Wij bidden U: open de oren van jonge mensen in Tanzania voor Uw Woord van leven. Laat Uw Woord wortelschieten in hun hart en gestalte krijgen in hun leven van alledag, opdat het vrucht draagt voor hen en voor hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Jak Bushati, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Albanië, door Christus onze Heer.