maandag 12 december 2022 

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus is de belichaming van zijn Evangelie, dat heil en goed nieuws verkondigt voor alle mensen. Wij danken U vandaag voor Christenen in Eritrea die dit Evangelie uitdragen aan hun landgenoten die lijden onder onwetendheid. Wij bidden: zegen deze geloofsverkondigers en schenk hun wijsheid en voorzichtigheid bij hun verkondigingswerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, door Christus onze Heer.