maandag 12 april 2021

Barmhartige God, U hebt gesproken tot ons bij monde van de profeten, en nu op het einde der tijden door Uw eigen Zoon, Jezus Christus. In Hem zien wij dat U steeds omziet naar de kleinen en armen. Wij willen U in deze Paastijd bidden voor gemarginaliseerde mannen en vrouwen die bovendien lijden onder armoede en vervuiling in Sri Lanka. Uit dank voor de dagelijkse hulp en vriendschap die Uw Kerk in Sri Lanka hen aanreikt. Door Christus onze Heer.