Levende God, Uw levend Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond. Hij deelde in onze fragiliteit. Hij bracht heil en genezing voor allen die Hij liefdevol aanraakte. Op het kruis heeft Hij Zijn heilswerk voltooid. Vol vertrouwen bidden wij U om Zijn genezing voor alle mensen die gewond zijn door de angel van de zonde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Guadalupe, door Christus onze Heer.