Heer onze God, door Jezus Christus roept U alle mensen tot de volheid van het eeuwige leven. Wij bidden U voor de miljoenen Christenen in Afrika die lijden onder discriminatie, intimidatie en vervolging. Wij bidden speciaal om Uw bescherming voor de bisschoppen in de Afrikaanse landen. Dat zij in vrijheid hun ambt kunnen uitoefenen en met wijsheid en liefde de gelovigen kunnen leiden en inspireren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josafat, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.