Goede God, U bent een God die Uw nabijheid en liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag uit dank voor alle mannen en vrouwen die zich inzetten voor Uw eeuwenoude Kerk in Georgië en in Armenië. Geef dat Uw Kerk in deze landen een instrument mag zijn van vrede en gerechtigheid. Geef dat vele jonge mannen daar Uw roepende stem horen en zich toewijden aan een leven in dienst van U en Uw Kerk. Door Christus onze Heer.