Goede God, over heel onze wereld worden Uw overvloedige daden van liefde verkondigd. U bent een God van levenden. Vandaag vragen wij U om Uw rijke zegen voor alle mensen in Midden-Amerika die in eenzaamheid stervende zijn. Voor mensen die in pijn en angst of in armoede moeten sterven. Wees hen nabij met Uw liefde en schenk hun Uw troost. Door Christus onze Heer.