Grote en sterke God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven. Wij willen U vandaag bidden voor de boeren in Kenia die in moeilijke omstandigheden moeten werken en wonen. Geef dat zij steeds voldoende regen krijgen wanneer droogte dreigt, opdat zij gezonde gewassen kunnen verbouwen voor hun gezinnen en voor de verkoop. Geef dat zij Uw liefdevolle nabijheid ervaren in hun dagelijkse leven. Door Christus onze Heer.

_x000D_