Goede God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij danken U vandaag voor de Christenen in Bangladesh die Uw Goede Boodschap ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten, vaak in een sfeer van intimidatie en geweld. Bescherm hen en geef dat hun arbeid veel vrucht draagt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alphonsus Maria Mazurek, kloosterling en martelaar, door Christus onze Heer.