Eeuwige God, Uw Zoon heeft ons gevraagd om steeds te bidden om de komst van Uw Koninkrijk. Geef dat wij gehoor geven aan zijn oproep. Geef ons de kracht om het kwade telkens weer af te wijzen en te kiezen voor het goede. Wij vragen U dat wij steeds trouw zijn aan Uw Zoon en aan Zijn Kerk. Verhoor onze gebeden voor onze naasten en voor Uw Kerk in nood overal ter wereld. Door Christus onze Heer.