maandag 11 september 2023

Levende God, het Woord dat bij U was in het begin, heeft onder ons zijn tent opgeslagen en heeft Uw liefde een gezicht gegeven. Wij danken U voor alle katholieke missiecongregaties die het Evangelie met veel ijver, maar met grote voorzichtigheid, verkondigen aan de inwoners van Pakistan. Wij bidden U: zegen de broeders en zusters religieuzen die onder moeilijke omstandigheden werken in dit land dat voor Christenen zo gevaarlijk kan zijn. Ons gebed gaat speciaal uit naar de Missionaries of Charity in Karachi, Lahore, en Islamabad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares tijdens vervolgingen onder de Romeinse keizer Maximian Herculeus, door Christus onze Heer.