maandag 11 maart 2024

Goede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons beloofd dat hij alle mensen tot zich zal trekken. Wij bidden U in deze tijd van boete en bekering voor Chinezen die nieuwsgierig zijn naar de Blijde Boodschap. Schenk hen Uw heilige Geest van inzicht en wijsheid. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen het geloof van de apostelen doorgeven en uitleggen. Wij bidden dat Gij hun hart ontvankelijk maakt om Uw Woord helder te kunnen verstaan. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Kearney, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.