maandag 11 juli 2022

Genadige God, Gij verlangt dat wij U en onze naasten in vrijheid dienen met heel ons hart, ziel en lichaam. Wij bidden U op deze feestdag van de heilige monnik Benedictus voor mensen in Europa die zoeken naar de zin van hun leven: dat zij het Evangelie van Jezus Christus leren kennen en omarmen, en dit Goede Nieuws aan hun naasten verkondigen in woord en in daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.