maandag 11 april 2022

Goede God, vanaf het kruis schonk Uw Zoon, Jezus Messias, de heilige Geest aan onze wereld. In deze Goede Week bidden wij U voor de vele armen in Bangladesh die een onzekere toekomst hebben, die in onwetendheid leven en speelbal zijn van machtige politieke en religieuze leiders. Schenk hun Uw Geest van hoop, moed en geestelijke kracht. Geef dat zij Uw Evangelie omarmen en zo gesterkt worden. Geef dat velen van hen het doopsel en de zalving met Uw Geest vragen en ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stanislaus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.