Heer onze God, U ontfermt zich met liefde over de kleinen en de kwetsbaren. Wij bidden U daarom vandaag speciaal voor de kinderen die in de oorlogsgebieden van het Midden-Oosten opgroeien. Geef dat zij Uw bijzondere bescherming genieten, dat zij de zorg en liefde ontvangen die zij nodig hebben en dat zij mogen opgroeien in samenlevingen die het Evangelie omarmen en uitdragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige paus Damascus, door Christus onze Heer.