Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus spreekt woorden van eeuwig leven. Wij danken U vandaag voor allen die zijn Boodschap verkondigen aan de straatjongeren in Haïti en de Dominicaanse Republiek. Geef dat deze jonge mensen, die zo weinig kansen hebben in het leven, geraakt worden door het Evangelie en vruchten van naastenliefde dragen. Door Christus onze Heer.