God onze Vader, in Uw Zoon Jezus de Messias hebt Gij Uw heerlijkheid en barmhartigheid aan alle volkeren geopenbaard. Wij bidden U op deze feestdag van de heilige Benedictus: waak over het werk van Uw barmhartigheid en geef dat Uw Kerk in Europa standhoudt in de belijdenis van Uw Naam. Geef dat vele jonge Europeanen de weg van Jezus Christus ontdekken en vervolgens vragen om de sacramenten van het doopsel en het vormsel te mogen ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.