Barmhartige Heer, U bent de God die het eeuwige leven wil voor alle mensen, waar ook ter wereld. Wij bidden U deze week voor Uw Kerk in India. Al sinds de dagen van de apostelen wonen Christenen in dit land. Laat Uw Kerk in India vrede en eenheid brengen tussen de inwoners van dit land, en maak haar voor alle bevolkingsgroepen tot teken van het heil. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.