Heer onze God, U bent een God die Uw liefdevolle zorg voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U deze week voor armen en ontheemden in Myanmar. Wij vragen U dat zij de hulp ontvangen die zij nodig hebben.Wees speciaal de weeskinderen nabij met Uw zorgzame liefde. Geef dat velen in dit land de Goede Boodschap leren kennen en omarmen.Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stanislaus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.