Heer onze God, U bent een God die Uw goedheid en zorg voor alle mensen, speciaal voor de armen en ontheemden, hebt geopenbaard in Jezus van Nazareth, de Christus. Wij bidden U vandaag: geef de bedroefden troost, de vluchtelingen onderdak en de wezen goede verzorgers. Wij danken U voor Uw Boodschap van heil en redding voor alle mensen. Door Christus onze Heer.