maandag 10 oktober 2022

God onze barmhartige Vader, U ontfermt zich over de misdeelden en de machtelozen. Vandaag bidden wij tot U voor de allerarmsten in de grote steden van Nigeria – speciaal voor straatkinderen zonder ouders of verzorgers. Geef dat zij de aandacht en liefde ontvangen die zij nodig hebben. Geef hun ook gezonde voeding en een katholieke opleiding opdat zij als evenwichtige mensen mogen bijdragen aan een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Edward Detkens, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.